PAT ile eksiksiz bir geleceğe!
PAT ile eksiksiz bir geleceğe!
PAT, çocukların öğrenmelerine yardımcı olan etkenleri ne düzeyde kullandığını analiz eder. Çıkan sonuçları geliştirmek için yenilikçi yöntemler sunar!

PAT Sistemi Nedir?

Profil Analiz Testi (PAT), öğrencilerin ders içi konuları sağlıklı bir şekilde öğrenebilmeleri için ihtiyaç duydukları algılama, dikkat, mantık, işlem becerisi ve akıl yürütme gibi temel konulardaki düzeylerini ölçen ve çıkan sonuçları geliştirmek için metotlar sunan bir uygulamadır. Bilişsel Beceri Aktivite kitaplarımız okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademelerine hitap edecek A B C düzeylerini içeren 3 kitaptan ve sınıf seviyelerine uygun testlerden oluşmaktadır.

Neden PAT?

Alanında uzman ekipler tarafından oluşturulan bilişsel gelişimi destekleyen kitaplarımız ve bilişsel seviyeleri ölçümleyerek kişisel öneriler sunan testlerimiz, çocuklarımızın kurduğu hayallerin gerçeğe dönüşmesi için sahip olmaları gereken temel kazanımlardaki becerilerini ileri taşımaktadır. PAT sistemi ile birlikte çocuklarımıza yeni bakış açıları kazanma, öğrenmenin temelini oluşturan becerileri destekleme, öğrenim hayatlarında ve sonrasında başarıya götürecek yolun kapısını açmak hedeflenmiştir.

Çocuğunuzun işlem
becerisini geliştirin.